Brug van Wheatstone

Al eerder werd opgemerkt dat de weerstandsverandering van een rekstrookje zeer klein is. Voor een meting wordt dan ook gebruik gemaakt van de brug van Wheatstone

Ideaal is een volkomen symmetrisch opgebouwde brug van Wheatstone. Niet alleen de weerstand van de rekstrookjes in de brug maar ook de verbindingsleidingen van en naar de brug dienen zo symmetrisch mogelijk te zijn. Dat wil zeggen dat de elementen dezelfde soortelijke weerstand, doorsnede, lengte en temperatuur coëfficiënt moeten hebben om een optimaal meetresultaat verkrijgen. Ook bij half- en kwart brug schakelingen is de symmetrie belangrijk.