Gedrag van rekstroken

Met een geschikte lijmsoort wordt het rekstrookje op de meetplaats geplakt.
Als dit goed is gedaan, zal het strookje als het ware één worden met de constructie waarop deze is geplakt.

Het rekstrookje zal elke vormverandering van de constructie volgen, in elke richting en in elke frequentie.

Rek in een constructie kan voorkomen uit:
• mechanische belastingen
• temperatuur veranderingen
• spanningen binnen het materiaal (residual stress)

Rek door mechanische belastingen kan samengesteld zijn uit:
• trek / druk
• buigingsmoment
• afschuiving
• torsiemoment

Schijnbare rek wordt veroorzaakt door temperatuur veranderingen en heeft twee oorzaken:
• de weerstand van de rekstrook wijzigt.
• de rekstrook meet rek omdat het de constructie uitzet of krimpt.

Om de invloeden van schijnbare rek zo klein mogelijk te houden is het belangrijk een rekstrook te gebruiken met een zelfde uitzettingscoëfficiënt als de constructie.

De rekstroken zijn dan binnen bepaalde grenzen gecompenseerd voor temperatuur wijzigen
Spanningen binnen een constructie kunnen ontstaan door dat er bijvoorbeeld gelast is aan de constructie.

Voor het meten van spanningen binnen een constructie zijn speciale methoden ontwikkeld.
Een veel toegepaste methode is het boren van een gaatje in de constructie en de ter plaatse aanwezige spanningen middels een speciale rosette rekstrook te meten.

Een rekstrookje is in principe alleen gevoelig voor lengte verandering in één richting.

Om dwarsgevoeligheid te voorkomen is bij het keerpunt de geleider veel breder gemaakt

Het is een zuiver natuurkundig verschijnsel wanneer men aan een materiaal trekt deze langer wordt, maar ook eveneens wat smaller wordt, omgekeerd is dit ook het geval. Dit wordt dwarscontractie genoemd en is een materiaal constante of constante van Poisson

Bij het toepassen van een ½ brug configuratie waarbij één actieve en één passieve rekstrook wordt gebruikt is de poisson constante van belang.