Software

Het Autosoft software programma is een modern en modulair software programma die alle taken benodigd voor het meten van rekstroken kan verzorgen. De voornaamste mogelijkheden zijn het configureren van het meetsysteem, meten, presenteren en dataopslag.

Autosoft

 
Voor het optimaal meten van rekstroken en het configureren van het meetsysteem dienen
onderstaande instellingen en keuzes te worden gemaakt. Eventueel aangevuld met rosette
berekeningen.

Sensor Strain gauge ¼ bridge
Strain gauge half bridge
Strain gauge full bridge
Transducer full bridge
Transducer half bridge
Balance Balanceren oftewel het nullen van de brug van Wheatstone
Tare Tarreren oftewel het weghalen van voorbelasting en meetsignaal op nul zetten
Result Het meten van Strain (µm/m) of Stress (N/mm²)
k-factor Instellen van de gevoeligheidsfactor van de rekstrook (verhouding lengte/weerstand)
Bridge factor Instellen van het aantal actieve en passieve rekstroken
Resistance Keuze voor een rekstrook in 120 Ohm, 240 Ohm, 350 Ohm of 1000 Ohm
E-modulus Instellen van de E-modules van het materiaal voor directe omzetting naar N/mm².
Excitation Instellen van de voedingspanning voor de rekstroken
Range Instellen meetbereik
Com. Dummy Mogelijkheid voor een keuze tot 1 centrale rekstrook voor temperatuur compensatie
Scan speed Keuze meetsnelheid, afhankelijk van statische of dynamische toepassing
Meas. Method Mogelijkheden voor bijvoorbeeld gemiddelde-, maximum- of minimum waarde