Wat is een rekstrook


In principe is een rekstrook zeer simpel, een draad met een bepaalde weerstand waarvan slechts de relatieve weerstandsverandering (∆R/R) gemeten hoeft te worden. De relatieve welstandsverandering is proportioneel met de te bepalen relatieve lengteverandering (∆L/L).

Laten we een rekstrook in lengte toenemen, bijvoorbeeld door deze uit te rekken, dan zal de weerstand toenemen. het omgekeerde geldt ook; wanneer de rekstrook in lengte afneemt zal de weerstand ook afnemen. Een rekstrook werkt dus in twee richtingen.